TYP LOŽISKA → vyberte si z rozbaľovacej ponuky typ hľadaného ložiska


Špeciálne ložiská


Označenie ložiskad (mm)D (mm)B (mm)C (kN) Co (kN)

Označenie ložiska Rozmery
mm
Základná únosnosť
kN
Medzná frekvencia
otáčania pre mazanie min-1
Hmotnosť
kg
Obr. PDF
d D B C R rs min r1s min C Co
PLC 03-8012361011,9600,616,9053,122000-0,0591pdf
PLC 03-22212361012-0,6-6,9053,122000-0,0602pdf
PLC 32-60019,0536,5115,0619,05-0,6-46238--0,1193pdf
PLC 04-30205115--1,1-167,9414000170000,1264pdf
PLC 05-133074,21628-10,619,611,211000-0,5455pdf
PLC 15-12306837--0,52,239,838,36500-0,5406pdf
PLC 04-20830621618-1,50,815,95610,32810600126000,1607pdf
PLC 33-200406860,528-10,3127640--0,6548pdf