TYP LOŽISKA → vyberte si z rozbaľovacej ponuky typ hľadaného ložiska


Ihlové klietky s ihlami – jednoradové, dvojradové


Označenie ložiskaFw (mm)Ew (mm)BK (mm)C (kN) Co (kN)

Označenie ložiska Rozmery
mm
Základná únosnosť
kN
Medzná frekvencia
otáčania pre mazanie min-1
Hmotnosť
g
PDF
d Fw Ew BK C Co
K5x8x8TN55882,301,88370000,70pdf
K5x8x10TN558102,802,45370000,90pdf
K6x9x8TN66982,562,24350000,80pdf
K6x9x10TN669103,303,10350001,00pdf
K6x10x13TN6610133,502,80330001,30pdf
K7x10x8TN771082,752,55320000,90pdf
K7x10x10TN7710103,353,40320001,10pdf
K8x11x8TN8811832,90300001,10pdf
K8x11x10TN8811103,833,95300001,70pdf
K8x11x13TN88111355,70300001,80pdf
K8x12x10TN8812104,904,60300001,30pdf
K9x12x10TN9912104,204,70300001,50pdf
K9x12x13TN9912135,506,70300001,90pdf
K10x13x10TN101013104,505,25270001,60pdf
K10x13x13TN1010131367,60270002,10pdf
K10x13x16TN101013166,307,80270002,20pdf
K10x14x10TN1010141077,90270002,90pdf
K10x14x13TN1010141389,10260004,30pdf
K10x16x12TN1010161279,30270003,70pdf
K12x15x9TN12121594,125,21250002,70pdf
1 / 16